• Regulamin

wMrowisku  to sklep internetowy i jednocześnie stacjonarny salon meblowy, dostępny w domenie wMrowisku.eu, prowadzony przez Spółkę wMrowisku Lusa Wójcikowski S. J. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną przy ul. Wawrzyńca Żuławskiego 4/6 , 02-641 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488465, NIP: 527-270-59-58, REGON: 147002232 

Dane kontaktowe:

wMrowisku Lusa Wójcikowski S.J.

Wawrzyńca Żuławskiego 4/6 lok. 3

02-641 Warszawa

tel. 511390100 / 225047050

sklep: sklep@wmrowisku.pl

 

Dane do Przelewów:

wMrowisku Lusa Wójcikowski S. J.

Wawrzyńca Żuławskiego 4/6 lok. 3

02-641 Warszawa

Bank: ING

Nr konta: 27 1050 1054 1000 0091 4277 3739

 

Regulamin zakupów

 

Słownik :

wMrowisku  – nazwa handlowa sklepu internetowego prowadzonego przez spółkę wMrowisku Lusa Wójcikowski S.J. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wawrzyńca Żuławskiego 4/6, 02-641 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488465, NIP: 527-270-59-58, REGON: 147002232

Sprzedawca – wMrowisku

Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie wMrowisku i złożyła zamówienie za jego pośrednictwem.

Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie założyła konto w sklepie wMrowisku;

Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; (zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.);

Konto – profil Użytkownika tworzony na podstawie adresu e-mail i hasła, który zawiera informacje o Użytkowniku/Kupującym i historii zamówień (np. złożone zamówienia, faktury). Użytkownik/Kupujący odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje na Koncie są poprawne, kompletne i aktualne.

Strona – sklep internetowy prowadzony pod adresem internetowym wMrowisku.

Towary i Usługi – każdy produkt lub usługa wymieniona na Stronie, w tym produkty i usługi wymienione w zamówieniu, które mają zostać dostarczone przez Sprzedawcę Kupującemu po zawarciu Umowy;

Umowa – oznacza umowę na odległość zawartą między Sprzedawcą a Kupującym, bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego;

Informacja handlowa – dowolny rodzaj wiadomości wysyłanej za pośrednictwem kanałów komunikacji elektronicznej (takich jak: e-mail/ SMS/web push/mobile push itp.) zawierającej informacje o produktach podobnych lub uzupełniających do zakupionych, informacje o ofertach lub promocjach.

Opinie, Komentarze, Pytania, Odpowiedzi – subiektywna forma wyrażenia odczuć dotyczących produktów dostępnych w sklepie internetowym wMrowisku

Ocena – sposób wyrażenia stopnia zadowolenia Użytkownika/ Kupującego z produktu. Ocena jest wyrażona w postaci gwiazdek, a każdy Towar może otrzymać ocenę od jednej do pięciu gwiazdek.  

 

Zasady korzystania ze sklepu

 

  1. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego wMrowisku w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej wMrowisku oraz osób trzecich. Kupujący/Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie sklepu internetowego wMrowisku, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość sklepu internetowego wMrowisku. Kupującego/Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

  1. Kupujący/Użytkownik ma możliwość korzystania